OSP Korytowo

Została założona w 1947 r. liczy ogółem 19 członków, w tym 15 czynnych oraz 4 honorowych. Jednostka dysponuje dwoma motopompami PO5E PO3R. W 1987 r. oddano do użytku nową strażnicę OSP z jednym boksem garażowym, świetlicą oraz pomieszczeniami socjalnymi. OSP jest jednostką lokalnego działania i bierze udział w działaniach gaśniczych tylko w Korytowie. Do osiągnięć OSP zaliczono: II miejsce w zawodach rejonowych OSP w grupie konno ręcznej; w 1951 r. II miejsce w zawodach gminnych OSP; w 1953 r. II miejsce w zawodach powiatowych; w 1973 r. I miejsce w zawodach powiatowych i zdobycie pucharu przechodniego Komendanta Powiatowego Straży Pożarnych w Choszcznie; w 1974 r. II miejsce w zawodach gminnych w 1977 r.; III miejsce we współzawodnictwie prewencyjno-propagandowym OSP w gminie za rok 1982 r.; II miejsce we współzawodnictwie w 1988 r.; III miejsce w gminnych zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 1993 r.; III miejsce w zawodach gminnych OSP w 1991 r.; III miejsce w zawodach gminnych OSP w 1994 r. W dniu 20 września 2002 r. jednostka otrzymała samochód pożarniczy Star A-29 GBM 3/8 z OSP Zamęcin i przekwalifikowana została na S-1. W 2005 roku samochód GBM został uszkodzony i wycofany z eksploatacji.


OSP Korytowo na zbiórce rok 1960, pierwszy z lewej Naczelnik OSP Michał Obroślak

Remiza OSP Korytowo S-1, rok 2004